Author Archives: aolop.edu.vn

Tránh uống các loại thuốc này cùng với cà phê

Bạn cần tránh uống các loại thuốc tuyến giáp, huyết áp, cảm lạnh, tiểu đường… cùng với cà phê vì nó có thể thay đổi sự p.hân h.ủy và giảm hấp thụ thuốc. Dưới đây là một số các loại thuốc cần tránh uống chung với cà phê vì nó có thể làm giảm tác […]