Author Archives: kienthuchay365.edu.vn

Giới trẻ nhiễm HIV đấu tranh với khủng hoảng sức khỏe tâm thần

Một cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần đang là gánh nặng cho t.rẻ e.m và thanh, thiếu niên trên toàn thế giới. Đối với những người trẻ nhiễm HIV, thực tế còn khắc nghiệt hơn. Tỷ lệ người trẻ nhiễm HIV tại châu Phi chưa được chẩn đoán và điều trị vẫn tương […]