Author Archives: Miếng dán giảm đau

Việt Nam còn bao nhiêu liều vaccine COVID-19?

Số vaccine COVID-19 đang dự trữ tại Kho của Viện Vệ sinh dịch tễ TW đang được bảo quản chặt chẽ, đúng quy trình số vaccine COVID-19… Hiện có khoảng gần 50.000 người đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Thông tin tại hội thảo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về chính […]