Author Archives: trithucmoi247.edu.vn

Cách tự kiểm tra cong vẹo cột sống đơn giản ngay tại nhà

Bạn thường bị đau lưng, đó có thể là do cong vẹo cột sống gây ra. Cong vẹo cột sống không nguy hiểm nhiều đến sức khỏe của nhưng lại gây ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt của bạn Cong vẹo cột sống là gì? Cong cột sống là hiện tượng cột sống bị […]